Fn generalsekretær. FN's generalsekretær 2019-12-06

Forenede Nationer (FN)

fn generalsekretær

Den globale klimaavtalen Parisavtalen kom til under Bans ledelse, og han var også generalsekretæren bak. Hammarskjøld omkom i en flystyrt under arbeidet med å få til våpenhvile i Kongo-krigen. Med preventivt diplomati menes alt det generalsekretæren gjør for å hindre at konflikter og stridigheter oppstår, utvikler eller sprer seg. De senest optagne medlemslande er 2002 , 2006 og 2011 , hvilket har forøget antallet til 193. Der vil være pressemøde den 10.

Next

Forenede Nationer (FN)

fn generalsekretær

Han skal mødes med både statsministeren, regeringen og Folketinget. Guterres var Portugals statsminister fra 1995 til 2002, for sosialistpartiet, Partido Socialista. Av og til kan Generalsekretærens megling hindre at et problem utvikler seg til åpen konflikt, og det kan også være mulig for Generalsekretæren eller en av hans spesialutsendinger å bringe partene sammen etter at en konflikt har brutt ut. Kritikken i første halvdel af 1990'erne har bl. Generalforsamlingen har ingen magt til at tvinge et medlemsland, men dens beslutninger har moralsk og dermed politisk vægt. Forslaget faldt, fordi de neutrale stater ikke støttede forslaget. Som et resultat af generalforsamlingens højniveaumøde i efteråret 2005 besluttedes det at oprette en Fredsopbygningskommission.

Next

Her er de otte mænd, der har stået i spidsen for FN

fn generalsekretær

Det monumentale bygningsanlæg ved East River Bank består af en 39 etager, 165 m høj sekretariatsbygning, en lavere konferencebygning og en mere skulpturelt udformet forsamlingsbygning. I praksis kan generalsekretæren ikke være fra et af disse fem lande, og der er tradition for lade generalsekretærposten gå på skift mellem regionerne kontintenterne. Navn Opphavsland Periode Merknad 1945—1946 Fungerende generalsekretær 1 2. Pagten blev underskrevet i juni 1945 af de 51 medlemslande og trådte i kraft den 24. Uddybende artikel: Organisationen ledes af sekretariatet med som leder.

Next

FN’s Generalsekretær udnævner danskeren Inger Andersen som chef for UN Environment

fn generalsekretær

Denne førte frem til en række konkrete mål, , om at bekæmpe , , , og af piger og kvinder inden år 2015. Igen i år samler vi ledere og beslutningstagere fra det private erhvervsliv, regeringer og internationale organisationer for at skabe globale alliancer og partnerskaber der fremmer global grøn vækst. Var fungerende generalsekretær fra Hammarskjölds død. Annan ble gjenvalgt i 2001, før Ban Ki-moon tok over i 2007. Derudover må hel eller delvis kopiering, anden gengivelse eller videreanvendelse af materialet - herunder elektronisk videredistribution via email - kun ske efter forudgående aftale med Altinget på tlf. Kampanjen startad av har föreslagit kandidater där bland annat från är högt rankad.

Next

FNs generalsekretær

fn generalsekretær

Ved klimamødet C40 i København næste uge vil 96 af verdens største byer samt førende byer på klimaområdet mødes for at drøfte klimaproblemerne. Kofi Annan har studert både realfag, økonomi og teknologi, og har jobbet i mange deler av organisasjonen. Rusland har siden 1991 fortsat Sovjetunionens medlemskab fra 1945. Det skriver Statsministeriet i en pressemeddelelse. Han ble sett på som en representant for den tredje verden og drev et stille og dyktig diplomatisk arbeid bak kulissene. Under sit besøg mødes Ban Ki-moon med den danske statsminister Helle Thorning-Schmidt, udenrigsminister Villy Søvndal, finansminister Bjarne Corydon, klima-, energi- og bygningsminister Martin Lidegaard samt udviklingsminister Christian Friis Bach.

Next

FN's generalsekretær besøger Danmark næste uge

fn generalsekretær

Fra begyndelsen, i 1948, og frem til december 2007 er 2. . Efter opløsningen 1992 optoges Bosnien-Hercegovina, Kroatien, Makedonien og Slovenien som selvstændige medlemmer Makedonien 1993. De fleste generalsekretærer er kompromis-kandidater, der ikke tidligere har været særligt kendte, og som kommer fra mindre lande. Rådet skal forbedre verdensbefolkningens levevilkår og fremme fuld beskæftigelse samt tilskynde til økonomiske og sociale fremskridt, til mellemfolkeligt samarbejde om kultur og undervisning og til respekt for menneskerettighederne.

Next

Forenede Nationer

fn generalsekretær

Han bidro også til å løse striden mellom gresk-kypriotiske og tyrkisk-kypriotiske styrker på øya Kypros i Middelhavet. Etter ham har åtte andre fått prøve seg i den «umulige» jobben. Beslutninger i alle sager bortset fra spørgsmål om forretningsordenen kræver ni jastemmer, og at intet permanent medlem har stemt nej, den såkaldte vetoret. Flertallet har siddet i to perioder. I pressemeddelelsen lægger Mette Frederiksen op til, at mødet kommer til at handle om klima- og flygtningepolitik. En lang række ministre og højtstående repræsentanter fra det offentlige og private deltager i begge møder for at diskutere, hvordan vi kan sikre handling og resultater på de grønne områder.

Next

Forenede Nationer

fn generalsekretær

Efter adskillelsen af Serbien og Montenegro i 2006 fortsætter Serbien det eksisterende medlemskab og Montenegro optages som nyt medlem. Abonnenten må printe en kopi til eget brug. Jugoslavien var oprindeligt medlem fra 1945. Blant annet fikk han i 1973 utplassert fredsstyrker i Midtøsten for å dempe spenningen mellom egyptiske og israelske tropper. Navn Ophavsland Periode Bemærkning — Fungerende generalsekretær indtil den første generalsekretær blev valgt 1 — Gik af 2 — Døde i en flyulykke i i daværende 3 — Første generalsekretær fra , gik af efter trussel om at nedlægge veto mod hans tredje periode i december. Pagten nævner dog samtidig, at generalsekretæren har mulighed for at henlede opmærksomheden på bestemte sager, der efter vedkommendes opfattelse kan true den fortsatte mellemfolkelige fred og sikkerhed. Her skal han først og fremmest mødes med statsminister Mette Frederiksen S , men også deltage i møder med både regeringen og Folketinget.

Next

FN

fn generalsekretær

I forsøgte den sovjettiske leder at få afskaffet generalsekretærposten. De to lande forenedes 1990 og fortsatte som enkelt medlem. Landene forenedes 1964 som Tanzania. Det oplyser Statsministeriet i en pressemeddelelse. Højprofilerede kandidater kommer sjældent i spil. Det lykkedes ikke Folkeforbundet at leve op til sit formål - en ny verdenskrig brød ud - og da Folkeforbundet dermed havde spillet fallit, så medlemslandene sig nødsaget til at oprette en ny og stærkere organisation.

Next

FN's generalsekretær besøger Danmark næste uge

fn generalsekretær

Organisationen havde det formål at forhindre en verdenskrig i nogensinde at opstå igen. Ban har jobbet aktivt for kvinners og unges rettigheter, og er den første generalsekretæren som har vært tydelig for rettigheter til lesbiske, homofile, bifile og transpersoner. Internationale normer udarbejdet af den internationale arbejdsorganisation, , har forbedret arbejdsvilkårene for arbejdstagere over hele verden. Det at der var et flertal af stater kombineret med, at hver stat havde én stemme betød, at generalsekretæren altid ville være fra et vestligt land. Derudover vil begge deltage i C40 Global Mayor Summit, som finder sted i København fra 9. Den stadige udvidelse af opgaverne har ført til oprettelse af et stort antal ekspertgrupper og koordineringsudvalg, udvidelse af sekretariatet og oprettelse af flere specialorganisationer. Annan har stor tro på dialog når det gjelder å løse konflikter, og har opparbeidet seg stor respekt.

Next