Helt vanliga män. HELT VANLIGA MÄN Reservpolisbataljon 101 och den slutgiltiga lösningen i Polen 2019-12-06

Helt vanliga män : Reserv...

helt vanliga män

Det skulle så att säga döva mitt samvete att jag befriade barn som var oförmögna att leva vidare utan sina mödrar. Browning Förlag Norstedts Utgivningsår 2006 Omfång 288 sidor Bandtyp Kartonnage Mått 135 x 210 mm Ryggbredd 24 mm Vikt 434 g Språk Svenska Baksidestext På morgonen den 13 juli 1942 gick den tyska Reservpolisbataljon 101 in i den polska byn Józefów. Efter den första aktionen var mannarna betryckta. Vid nattens inbrott hade de skjutit 1500 av byns 1800 judiska invånare - kvinnor, barn, gamla. Dessutom medverkade de till att 45 000 judar tvingades på tåg till Treblinka, där de gasades. På morgonen den 13 juli 1942 gick den tyska 101. Helt vanliga män fokuserar på en enskild reservpolisbataljons göranden, när den sänts österut för att medverka i den slutgiltiga lösningen: utrotandet av judarna i Europa.

Next

Pasteys Plats: Helt vanliga män

helt vanliga män

Den enskilda individen bär alltid ansvar för sina handlingar. Och så gräsrotsmördarna; de som sköt sina offer, misshandlade dem till döds eller knuffade in dem i gaskammaren. De flesta var nyinryckta och hade vistats i Polen i knappt tre veckor. Det borde egentligen vara värre, om man håller Foucaults kritik för sann, att inte göra något. Hans slutsatser är skrämmande: de var inte tvingade att lyda order utan gjorde det av så banala skäl som karriärism och grupptryck.

Next

Bokrecension: De helt vanliga männen som blev massmördare

helt vanliga män

Det var således inte enbart grymma insatskommandon som massakrerade judar inom ramen för den tyska offensiven i östra Europa. Teorin har ju å andra sidan just fått kritik för att man inte således vet om det verkligen går att tala om val eller om det är våra kognitiva tidigare erfarenheter som väljer åt oss. . Under de följande 16 månaderna deltog de i avrättandet av 38. Då osäkrade jag min karbin och sköt honom i bakhuvudet.

Next

LIBRIS

helt vanliga män

Jag har nu reviderat den planen till att omfatta fyra artiklar. Det är naturligtvis ingen slump att böckerna kommer nu i januari. Det är svårt att inte gripas av kapitlet som behandlar massakern i Józefów och de oerhörda vidrigheter som återges. Madame Nielsen har læst nobelpristagerens samlede Serbienskrifter og når til den konklusion, at de ikke er den endegyldige diskvalifikation af forfatteren og mennesket Peter Handke. Brutalisering genom tidigare krigserfarenhet saknades alltså.

Next

Pasteys Plats: Helt vanliga män

helt vanliga män

Redan innan massmorden på judarna hade andra tyskar massmördats: de homosexuella, de döva och blinda, patienterna på mentalsjukhus. Och efter läsning står det klart: för att en helt vanlig människa ska bli en massmördare måste lojalitet gentemot gruppen bli viktigare än identifikation med offret. Men reservpolisbataljon 101 var alltså med vid andra tillfällen då judar dödades på detta sätt, även om det antyds att de då oftare hade vakthållningsroller eller annat. Under följande 16 månader deltog samma enhet i mördandet av 38 000 judar och skickade iväg ytterligare 45 000 till koncentrationslägret Treblinka. Han stödjer sig på socialpsykologiska experiment som genomfördes efter kriget och som ger en nattsvart bild av vad en människa kan ta sig till för att tillfredsställa en auktoritet eller för att undgå att betraktas som mindre värd än de andra i gruppen. Under sommaren 1942 blev det under ca en månads tid ett avbrott i massmordet i lägren då det var brist på godsvagnar.

Next

Christopher Browning

helt vanliga män

Det finns t ex en mycket diskussion mellan Foucault och Noam Chomsky filmad någon gång på 70-talet där frågan just ställs angående hur man kan förändra saker och ting till det bättre. Under denna massaker kunde dessutom skyttarna komma i kontakt med sina offer på ett mycket närmare sätt, då skyttarna skulle ta varsin jude, marschera in med denne i skogen från en uppsamlingsplats och skjuta denne. Tvärtom ombads de män som uttagits till tjänst vid den första attacken på civila i den lilla byn Jòzefòw av sin gråtande bataljonsledare, Wilhelm Trapp, att stiga åt sidan om de inte kunde klara av att skjuta de ettusen åttahundra judar som levde i byn, bland dem ett antal åldringar och barn. Nederst ligger linker til innlegg og svar i Information, såvel som Drude von der Fehrs fra Klassekampen 4. Polizei-Bataillon der Reserve Reservpolisbataljon 101 under ledning av major Trapp in i det lilla polska samhället Józefów, som ligger i Lublin-regionen i sydöstra Polen. Någonstans läste jag att Michel Foucault var på väg att skriva in individens historia i alla de maktstrukturer och disciplineringsinstitutioner som han tidigare bearbetat precis innan han avled. Den första arkebuseringsaktionen ägde rum i Jósefów i juli 1942, då 1500 personer sköts.

Next

Helt vanliga män Reservpolisbataljon 101 och den slutgiltiga lösningen i Polen

helt vanliga män

På morgonen den 13 juli 1942 gick den tyska Reservpolisbataljon 101 in i den polska byn Józefów. Frågan är inte om det kan hända: det har redan hänt. Heinrich Himmler ville använda kriget för att åstadkomma själva folkmordet på judarna. Boken är försedd med ett nyskrivet efterord. Den ställer den fråga vi alla måste ta ställning till: Kan jag vara säker på att jag skulle agerat annorlunda i samma situation? Browning använder här även många målande citat ifrån de förhörda männen vilket bidrar till att skapa en ännu obehagligare närhet.

Next

helt vanliga man browning

helt vanliga män

Den vanliga frågan i de här sammanhangen uppstår också: hur hade jag själv reagerat i samma situation? Dagen har utnämnts till symbol för högtidlighållandet av Förintelsens offer. Enligt Browning deltog flertalet på grund av olika bevekelsegrunder: krigssituationen, lydnad, grupptryck, avhumanisering av offren, karriärjakt och antisemitism. Tala om att känna sig liten,när några av de intagna kom fram för att bekanta sig med mig! Mellan 1942 och 1943 deltog bataljonen vid 38 000 arkebuseringar och 45 200 deporteringar till Treblinka. I byn Józefów levde 1 800 judar. Chomsky å sin sida, som sysslar med politisk aktivism, menade att det var nödvändigt med en vision om ett bättre samhälle för att inte fastna i likgiltighet och apati. Männen blev mer härdade och vid senare tillfällen gavs heller inga chanser att slippa deltaga.

Next

helt vanliga man browning

helt vanliga män

Där fanns experter, som läkare och generaler, som ställde sin yrkeskunskap i mördandets tjänst. Dessa strukturer är ju även så pass rotade i det egna jaget genom uppväxtens socialisering att de flesta inte ens reflekterar över dem. Till en början hade denna bataljon enbart deltagit i tvångsförflyttningar och evakueringar av den judiska befolkningen i Polen. För att slippa denna olust ändrar människan sina värderingar. Efter kriget sa många att mördarna var tvungna, om de inte lydde skulle de lida svåra konsekvenser.

Next