Norsk kjøretøyhistorisk museum. Norsk Kjøretøyhistorisk Museum, Lillehammer, Norway 2019-12-07

Bilkultur og veghistorie fram i lyset: Norsk vegmuseum og Norsk kjøretøyhistorisk museum vert slått saman

Norsk kjøretøyhistorisk museum

Åpningstale museumsdirektør Geir Atle Stormbringer. De første syklene som ble produsert, var forsterkete trøsykler med motor. Byggekontrakten er underskrevet og museet på 1900 kvadratmeter vil stå ferdig våren 2019. Når vi får Norsk vegmuseum og Norsk kjøretøyhistorisk museum samme sted, håper vi dette blir et landemerke for bilinteresserte i inn- og utland. En gammel drøm Allerede i 1983 kunne gudbrandsdølene skryte av sitt eget bilmuseum, men det var ikke før i 2017 at det ble bevilget midler over statsbudsjettet for byggingen av det nye anlegget. Men også kongehuset er representert, foreløpig ved hjelp av en 1951 Cadillac Fleetwood 75 Limousine som var mye brukt av Kong Olav, også privat, frem til sin død i 1991. Elektrisk utrustning: lysviklingene yter ca.

Next

Alt klart for å bygge Norsk kjøretøyhistorisk museum

Norsk kjøretøyhistorisk museum

Byggekontrakten er underskrevet og museet på 1900 kvadratmeter vil stå ferdig våren 2019. Størrelse 35 x 36 cm. Verksemda vart lagt ned hausten 2015, men samlinga med meir enn 150 bilar og andre køyretøy vert sett opp i tilknyting til Vegmuseet. Alt er nå klart for byggingen av Norsk Kjøretøyhistorisk Museum på Hunderfossen! Tempo fra 1931 Det var først i 1931 motorsykkelproduksjonen tok til for alvor, da introduserte Øglænd sin egen lette motorsykkel, Tempo. Det var daværende samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen som bidro sterkt til at regjeringen ga en startbevilling til et slikt museum for tre år siden. Også norsk sykkelhistorie er godt representert, mye takket være arvingene etter Einar Støp Bowitz — Norges fremste sykkelsamler og grunnleggeren av sykkelverkstedet Den Rustne Eike.

Next

Verdensarvløpet 2019

Norsk kjøretøyhistorisk museum

Dette er også ein del av historia om korleis Norge vart ein moderne nasjon. Norsk Kjøretøyhistorisk museum åpner 9. Vår sykkel er av typen Villiers Luksus med 9D motor 125 ccm. Departementet vil kome tilbake til Stortinget om korleis og når samlokaliseringa kan gjennomførast. . Utstyr: verktøykasse med verktøy, og fettsprøyte. Førstnevnte har forøvrig lånt ut sin egen samling av modellbiler til museet, og var også tilstede ved åpningsseremonien sammen med statssekretær Tommy Skjervold samt konstituert vegdirektør Bjørne Grimsrud.

Next

Category:Norsk Kjøretøyhistorisk Museum

Norsk kjøretøyhistorisk museum

Ildsjeler etablerte museet i 1983 og holdt dette gående inntil for få år siden. Det har i mange år vært et ønske om et statlig drevet kjøretøymuseum her i landet. Foto: Tormod Magelssen Den offisielle åpningen ble foretatt av statssekretær Tommy Skjervold Frp , med god hjelp av Ketil Solvik Olsen og konstituert vegdirektør Bjørne Grimsrud. Norsk vegmuseum er et av Norges største teknisk industrielle museum. Girboksen smøres med girolje, Shell girolje 140, Castrol D eller tilsvarende type. De ble bygd av deler som var importert fra Tyskland.

Next

Nytt kjøretøyhistorisk museum endelig åpnet

Norsk kjøretøyhistorisk museum

Motorene ble importert, mest fra den tyske fabrikken Sachs. Da ble de viktigste kjøretøyene lagret på vegmuseet og det ble startet en prosess for å få et nytt utstillingsbygg. I løpet av åpningsdagen har nesten 6000 mennesker vært innom dørene. Rullende kulturarv for folk flest -Bil er en viktig del av kulturarven vår, og derfor er det også viktig at utstillingen speiler hverdagskjøretøyene til folk flest, uttalte museumsdirektør Geir Atle Stormbringer i forbindelse med åpningen. Videre at løsningen med både betong og tre oppleves som spennende, og at beplantning og området ved inngangspartiet kommer til å bli veldig bra. Også folk fra vårt eget forlag har vært delaktige i planlegging utstillingen på museet. Skisse av det nye museet som skal stå ferdig i 2019.

Next

Bilkultur og veghistorie fram i lyset: Norsk vegmuseum og Norsk kjøretøyhistorisk museum vert slått saman

Norsk kjøretøyhistorisk museum

Den ble første gang refistert med kjennemerke D-14011 den 18. Drivstoffblanding: brennstoffet blandes av 1 del prima sylinderolje visc. Åge Widme hadde tatt med seg barnebarnet Sander på lastebiltur. Kjemisk rustbeskyttet og behandlet med ovnstørrende lakk. Navnet Luksus ser ut til å ha vært brukt frem t. Vegmuseet fortel historia om norsk vegutbygging og om Statens vegvesen.

Next

Alt klart for å bygge Norsk kjøretøyhistorisk museum

Norsk kjøretøyhistorisk museum

Med det nye museet skal Vegvesenet ivareta kulturarven knyttet til hele kjøretøyhistorien — som omfatter alt fra hestekjøretøyet karjol til elbiler. Vil du også besøke det nye kjøretøyhistoriske museet på Hunderfossen? Men ikke fortell kona mi at det er så mange, sa Solvik-Olsen i åpningstalen. Her er unike kjøretøy som bilentusiaster og alle andre vil ha stor glede av å se. Fra Tempoklubbens nettside: Kjennetegn: 2 nedsvingte exhaustrør. Vi gleder oss over at en stor del av norsk kjøretøyhistorie endelig vil bli samlet under ett tak administrert av et profesjonelt forvaltningsmiljø! Sal: polstersal med ekte skinntrekk. Denne motoren ble brukt fra 1945 til 1949, år som forøvrig var en meget vanskelig tid for Jonas Øglænd pga manglende tilgang på råvarer og deler for Tempo, pga krigen.

Next

Nytt kjøretøyhistorisk museum endelig åpnet

Norsk kjøretøyhistorisk museum

Det seier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen i samband med at regjeringa i dag la fram eit forslag for Stortinget om ei slik samanslåing. I forbindelse med åpningen av det nye museet, ble det arrangert et stort motortreff i Lillehammer. Veteranlastebilens skribent Asbjørn Rolseth har lånt ut et par kjøretøyer, mens Norsk Motorveterans redaktør Tor Ivar Volla har deltatt i museets ressursgruppe. Modellutvalget inklusive motorstørrelse og ytelse var stort, med små produksjonsserier. Historiene om forsøk på norsk bilproduksjon er godt representert, blant annet Bjering-bilen fra Gjøvik, Mustads sekshjuling Giganten fra 1917, Stavern lastebilfabrikk fra 1919, og Troll fra Telemark sist på 50-tallet. There are 209 results for «Kjøretøy» in Norsk vegmuseum:. Fra informant Jan-Erik Holmen ansatt hos Øglænd i 25 år har vi mottatt føkgende informasjon: I sesongen 1948-49 modellene følger ikke kalenderåret, men salgsåret som går fra høst til høst.

Next