Ohjaamo lahti. on poistaa nuoren 2019-12-06

Nuorisopalvelut

ohjaamo lahti

Ohjaamot ovat yksi palveluiden edelläkävijäryhmä maakuntauudistuksessa, johon kaaosteoria liittyy väistämättä. Nuoret voivat valmentajiensa avustuksella luoda palveluun omia työnhakuilmoituksia ja yritykset voivat ilmoittaa omista vapaista paikoistaan. Toimintamallin kehittämisen kohderyhmänä ovat alle 30-vuotiaat lahtelaiset työn ja koulutuksen ulkopuolella olevat nuoret 17-29-vuotiaat. Sivusto on avoin ja maksuton kaikille Päijät-Hämeen yrityksille ja nuorille. Hankkeen aikana mukaan voi tulla uusia, alueellisesti tarkoituksenmukaisia toimijoita ja kohderyhmiä.

Next

Hyötyajoneuvokeskus

ohjaamo lahti

Hankkeen aikana mukaan voi tulla uusia, alueellisesti tarkoituksenmukaisia kohderyhmiä ja toimijoita. Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 5 5 Toiminnassa huomioidaan kulttuurien moninaisuus ja erityisryhmien tarpeet, kuten esteettömyys. Lue myös: — Ohjaamoon voi tulla myös anonyymina, jos ei halua kertoa tietoja itsestään. Pajaopinnot ovat mahdollisia niille Salpauksen opiskelijoille, joiden opettaja ja Salpauksen vastuuhenkilö arvioivat hyötyvän työvaltaisesta oppimisesta. Nuorisopalveluiden kanssa toimintaa ja tapahtumia tuottavat monen kirjavat nuorisoyhdistykset ja nuorten harrasteryhmät. Viime vuonna hän haki neuvoja työhaastattelua varten Ohjaamossa järjestetyssä työhaastatteludemossa.

Next

Nuorten työllisyyspalvelut

ohjaamo lahti

Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0 Hankkeen toiminnalla ei ole nähtävissä suoria tai välillisiä vaikutuksia luonnon monimuotoisuuteen. Apua saa kokonaisvaltaisesti esimerkiksi mielen hyvinvointiin, arjen sujumiseen tai päihteidenkäyttöön liittyvissä tilanteissa. Uusi elinvoimainen työ tarkoittaa monimuotoistuvaa työelämää, jossa työ, opinnot ja mahdollisesti yrittäjyys vuorottelevat samanaikaisesti tai peräkkäisinä jaksoina. Hankkeen aikana ilmenneestä tarpeesta on mahdollista ottaa mukaan kohderyhmiksi myös muita ko. Toisilla on pitkälle tähtäävät suunnitelmat vaikkapa psykologian opintoihin Britanniassa, kun taas toisilla opintopolku ei tahdo lähteä alkuun jaksamis- tai mielenterveysongelmien vuoksi. Palveluohjaaja Susanna Syld vastaa koulutukseen liittyvistä asioista.

Next

Ohjaamo Lahti: Maahanmuuttajien iltapäivä

ohjaamo lahti

Nuorisopalveluissa on kierrätysjärjestelmä, jolla hyödynnettävä materiaali kerätään uusiokäyttöön. Ohjaamossa yritetään tuoda nuorille tutuksi erilaisia aloja, myös niitä, jotka eivät syystä tai toisesta houkuttele työvoimaa. Mihin alle kolmekymppinen lahtelainen voi mennä, jos ei oikein tiedä, mistä saisi töitä, opiskelupaikan tai motivaatiota? Kaaosteoriaan pohjautuva johtamisen johtajattomuuden ja työn kokeilukulttuuri pohjautuu luottamukseen, rohkeuteen ja innostavuuteen. Tarkoitus on, että nuoret saisivat tuoda omia ideoitaan esille mahdollisimman paljon. Työelämässä on tällä hetkellä paljon kohtaanto-ongelmia. Voit myös tarjota omaa opinnäytetyöideaasi tai tiedustella millaisia tarpeita opinnäytetyölle nuorisopalveluilla voisi olla.

Next

Oma Ohjaamosi

ohjaamo lahti

Ohjaamo on avoinna arkisin klo 10. Tavoitteena olisi luoda myös Kohti ammattia - ja Kohti yrittäjyyttä -ryhmät, jos niihin löytyy tarpeeksi kiinnostuneita nuoria. Monenlaiset nuoret ovat osallistuneet Ohjaamo Lahden kehittämiseen: esimerkiksi palautteenkeruuseen, palvelupisteen sisustuksen suunnitteluun ja toteutukseen, some-markkinointiin ja viestintään sekä rekrytointikonseptien hahmotteluun. Toiminnanohjaaja Anniina Torppavirta sanoo, että työssä nuorten kohtaaminen on tärkeintä. Hankkeen aikana mukaan voi tulla uusia, alueellisesti tarkoituksenmukaisia toimijoita ja kohderyhmiä.

Next

Ohjaamo Lahti

ohjaamo lahti

Ohjaamoon voi mennä ilman ajanvarausta arkisin klo 10-16 Kirkkokatu 21 E, sisäpiha. Jokaisen pajan sivulla on lisätietoja pajan tuottamista palveluista ja tuotteista sekä yhteystiedot työvalmentajille, jotka vastaavat työtilauksista. Työllisyys ja työvoiman liikkuvuus Erityistavoite: 6. Kaikki Rhino Products-tuotteet valmistetaan Englannissa ja ne on valmistettu vastaamaan Euroopan markkinoiden vaatimaan korkeaan laatuun. Julkisena palveluna hanke yksinkertaistaa nykyistä toimintamallia.

Next

Nuorisopalvelut

ohjaamo lahti

Lue lisää Ohjaamo Lahden tavoitteista, toiminnasta ja tuloksista. Nuoret sanoivat, että tapahtumassa oli kivaa ja hyvä fiilis. Hankkeen aikana Ohjaamo Lahden ns. Hän mainitsi, että on hyvä saada lukiokoulutusta enemmän maahanmuuttajien tietoisuuteen. Nuorisotyöttömyys pienenee Lahdessa hitaasti Anniina Torppavirta tietää, että osalla nuorista on toisia pidempi polku palkkatyöelämään, mutta mahdollisuuksia on.

Next

RR

ohjaamo lahti

Nuorten ja muiden heikossa työmarkkina-asemassa olevien työllistymisen edistäminen Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1. Tällä hetkellä Aale Puranen hakee vinkkejä opiskeluun ulkomailla, sillä hän haaveilee opinnoista Sveitsissä. Voit tulla meille ilman ajanvarausta ma-to 10-16 pe 10-14 Löydät meidät Kirkkokatu 21 E, sisäpiha. Selvitysten mukaan kyse ei ole ainoastaan markkinoinnin lisäämisen tarpeesta, vaan myös palvelun kohderyhmän, tavoitteen ja sisällön tarkentamisesta sekä teknisen toteutuksen uudelleenarvioinnista. Työllisyyspalveluiden kautta nuori voi päästä työkokeiluun, palkkatukityöhön tai oppisopimuskoulutukseen esimerkiksi työpajoille tai yrityksiin. Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus Hyvinvoinnin edistäminen 9 9 Hankkeen tarkoituksena on kehittää toimintamalli, joka parantaa nuoren mahdollisuutta ohjautua oikeisiin, tilanteensa mukaisiin palveluihin.

Next

Ohjaamo Lahti: Maahanmuuttajien iltapäivä

ohjaamo lahti

Myös muille aloille suuntautuneilla opiskelijoilla on mahdollisuus työharjoitteluun, kunhan vaan jakson tavoitteet ja nuorisopalveluiden tarpeet kohtaavat. Toimenpiteet: Toiminnan suunnittelu ja yhteinen näkemys toimijoiden kesken, ohjausprosessin kokeileminen ja kehittäminen, prosessin mallintaminen, Ohjaus- ja palvelumallin juurruttaminen ympäristöönsä. Kuva: Juha Peurala — Tulevaisuus ei pelota, mutta olen ehkä liiankin optimistinen välillä. Hän on saanut sieltä vinkkejä muun muassa työhaastattelua varten. Lukio vaihtoehto on ollut vasta kolmisen vuotta tarjolla, joten monet eivät siitä vielä tiedä.

Next

Ohjaamo

ohjaamo lahti

Tavoitteet, sisällöt, menetelmät ja vaikuttavuusmittarit ovat olleet asiakkaille avoimia. Esimerkiksi media-alan harjoittelupaikka voi löytyä nuorisotiedotuksen parista ja kulttuurituottamista voi päästä harjoittelemaan Nuorisokeskukseen. Kysyntää on reilun kolmen toimintavuoden aikana ollut, sillä tammikuussa Ohjaamossa tuli täyteen 20 000 käyntikertaa. Lisäksi hankkeen kohderyhmää ovat 17-24-vuotiaat lahtelaiset työn ja koulutuksen ulkopuolella olevat nuoret sekä alle 30-vuotiaat lahtelaiset vastavalmistuneet. Pääsin siihen työhön, jossa kävin haastattelussa.

Next