Sång till friheten chords. SANG TILL FRIHETEN Chords 2019-12-06

Sang Till Friheten Chords by Bjorn Afzelius

Sång till friheten chords

Friheten är ditt vackra namn. Du är som stjärnorna, som vindarna, som vågorna, som fåglarna, som blommorna på marken. Går också att spela som såhär: D G A D G A Du är det finaste jag vet. Du är min ledstjärna och vän. D G Em A Du är det dyraste i världen. Du är min tro, mitt hopp, min kärlek.

Next

Sang Till Friheten Chords by Bjorn Afzelius

Sång till friheten chords

Rättvisan är din broder, freden är din syster, kampen är din fader, framtiden ditt ansvar. Dm G C Am7 Du är som stjärnorna, som vindarna, som vågorna, F Dm G som fåglarna, som blommorna på marken. Du är som stjärnorna, som vindarna, som vågorna, som fåglarna, som blommorna på marken. Du är mitt blod och mina lungor, mina ögon, mina skuldror, mina händer och mitt hjärta. Em A Du är som stjärnorna, D som vindarna, Bm7 som vågorna, G som fåglarna, Em A som blommorna på marken.

Next

SANG TILL FRIHETEN Chords

Sång till friheten chords

Går också att spela som såhär: D G A D G A Du är det finaste jag vet. Friheten är ditt vackra namn. Vänskapen är din stolta moder. Du är mitt blod och mina lungor, mina ögon, mina skuldror, mina händer och mitt hjärta. Em A Du är som stjärnorna, D som vindarna, Bm7 som vågorna, G som fåglarna, Em A som blommorna på marken.

Next

SANG TILL FRIHETEN Chords

Sång till friheten chords

C F Dm G Du är det dyraste i världen. Du är min tro, mitt hopp, min kärlek. D G Em A Du är det dyraste i världen. . Du är mitt blod och mina lungor, mina ögon, mina skuldror, mina händer och mitt hjärta. Du är min ledstjärna och vän. Du är min tro, mitt hopp, min kärlek.

Next

Sang Till Friheten Chords by Bjorn Afzelius

Sång till friheten chords

Dm G C Am7 Du är som stjärnorna, som vindarna, som vågorna, F Dm G som fåglarna, som blommorna på marken. Bjorn Afzelius Sang Till Friheten Chords Original: El Día Feliz Que Está Ilegando av Silvio Rodriguez C F G C F- G Du är det finaste jag vet. Du är som stjärnorna, som vindarna, som vågorna, som fåglarna, som blommorna på marken. G D Cu är det d Fyrast Dme i v Gärlden. Friheten är ditt vackra namn. D Emu är som stjä Arnorna, som Dvindarna, som Bm7vågorna, som Gfåglarna, Emsom blommorna på mark Aen. Du är det finaste jag vet.

Next

Sang Till Friheten Chords by Bjorn Afzelius

Sång till friheten chords

Vänskapen är din stolta moder. Du är det finaste jag vet. Vänskapen är din stolta moder. Du är det dyraste i världen. Du är min ledstjärna och vän. C F G C F G Du är det finaste jag vet. Rättvisan är din broder, freden är din syster, kampen är din fader, framtiden ditt ansvar.

Next

SANG TILL FRIHETEN Chords

Sång till friheten chords

C F Dm G Du är det dyraste i världen. Rättvisan är din broder, freden är din syster, kampen är din fader, framtiden ditt ansvar. D G A D Du är det dyras Gte i vä Emrlde An. Du är det dyraste i världen. D Dmu är som stj Gärnorna, som v Cindarna, som v Am7ågorna, som f Fåglarna, som bl Dmommorna på m Garken.

Next

SANG TILL FRIHETEN Chords

Sång till friheten chords

Du är det finaste jag vet. Går också att spela som såhär: D Du är det fina Gste jag A vet. Du är det dyraste i världen. . .

Next