Sparekalkulator fond. Sparekalkulator for aksjefond 2019-12-07

ODIN fond

sparekalkulator fond

Aksjefond Profesjonelle forvaltere tar hånd om sparepengene dine, og bruker sin kunnskap og analyse for at du skal få mest mulig igjen for pengene dine. . Lavest på avkastningsskalaen finner du rente- og obligasjonsfond. Du kan når som helst tilbakekalle samtykket, slik det er angitt i våre retningslinjer for bruk av informasjonskapsler. Du finner et utvalg under:.

Next

Sparekalkulator for aksjefond

sparekalkulator fond

Kalkulatoren er et hjelpemiddel for å finne korrekt snittavkastning i en gitt periode. Vi gjør oppmerksom på at historisk avkastning ikke er noen garanti for fremtidig avkastning. I aksje- og kombinasjonsfond blir du beskattet for den delen av gevinsten som overstiger skjermingsfradraget. Oppgi sparemål, fast månedlig sparebeløp og forventet årlig rente, så beregner kalkulatoren hvor lang tid det tar før du når målet. Kalkulatoren beregner skatten du får ved uttak på aksjesparekontoen.

Next

3 Sparekalkulatorer som viser deg hvor lenge og hvor mye du må spare

sparekalkulator fond

Kalkulatoren regner ut hvor mye du må spare når du ønsker en viss prosentandel av dagens lønn i pensjon. Det har vi først og fremst gjort fordi skatten varierer ettersom hvor pengene er plassert. Kostnader er oppgitt i vår. Kalkulatoren regner ut hvor mye du må spare for å nå et visst beløp, et visst antall år frem i tiden. Her kan du legge inn forskjellige forutsetninger for sparelengde, beløp og avkastning og se hva aksjesparekontoen vokser til. Her kan du legge inn forskjellige forutsetninger for sparelengde, beløp og avkastning og se hva aksjesparekontoen vokser til.

Next

3 Sparekalkulatorer som viser deg hvor lenge og hvor mye du må spare

sparekalkulator fond

Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Sparer du 1000 kroner i måneden fra du er 25 til 67 år, kan du forvente å ha over 4 millioner kroner til pensjonsalderen. Da skal det i teorien stå 105. Så selv om verdien på fondet øker hvert eneste år i forhold til kostprisen, blir du ikke beskattet før realisasjonsåret. Indeksfond Ta del i veksten på verdens børser til lave kostnader. Rentefond For deg som ønsker mulighet for høyere avkastning enn banksparing og vet at avkastningen kan være negativ i perioder. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko samt kostnader ved forvaltning.

Next

3 Sparekalkulatorer som viser deg hvor lenge og hvor mye du må spare

sparekalkulator fond

Sammenlign våre priser med andre selskaper på. Kalkulatoren beregner prisene på europeiske opsjoner. I og andre type , kan det være stort forskjell mellom den effektive og nominelle renten. «Problemet» er at sparemålet på 450. Er aksjeandelen på 20 prosent eller mindre, skattlegges inntektene som renteinntekter 25 %.

Next

Månedlig fondssparing

sparekalkulator fond

Her kan du beregne lønnsomheten av en aksjesparekonto og sammenligne den med sparing uten skatteutsettelse. Men siden rentene kapitaliseres tolv ganger i året, blir den effektive renten på 5,12 %, og det faktiske beløpet som står på konto er 105. Sparekalkulatoren for fond gjør det enkelt å se hvor mye og hvor lenge du må spare for å nå ditt sparemål, slik at det blir lettere å planlegge sparingen. Sparebeløp per termin Antall spareterminer i året Antall spareår Årlig inflasjon i spareperioden Kjøpskostnad i aksjefondet Avkastningsforutsetninger: Risikofri rente i spareperioden Forventet årlig meravkastning Årlig forvaltningskostnad i aksjefondet Dette gir en årlig avkastning på: Verdi av aksjefondet ved spareperiodens slutt: I løpende nominelle kroner før skatt I løpende nominelle kroner, skatt trukket fra til slutt Verdi av aksjefondet i dagens kroneverdi: I dagens kroneverdi før skatt I dagens kroneverdi, skatt trukket fra til slutt Har du spørsmål eller andre kommentarer til kalkulatoren, send en epost til ansvarlig for utvikling av kalkulatoren. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalterens dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar.

Next

3 Sparekalkulatorer som viser deg hvor lenge og hvor mye du må spare

sparekalkulator fond

Informasjon om kostnader og ytterligere opplysninger finnes i fondenes nøkkelinformasjon og prospekt på. Hvis fondet gjør det likt med markedet, og har et årlig forvaltningsgebyr på 1,5 prosent, vil også avkastningen bli 1,5 prosent dårligere. Hvis du tror at aksjefondet vil gjøre det bedre enn markedet, kan du legge inn en høyere meravkastning. I vanlige sparekontoer finnes det ikke slike gebyrer. Hver kalkulator viser i tillegg en graf over utviklingen av sparepengene, samtidig som du kan se detaljert sparebeløp for hvert eneste år. Det betyr at du blir beskattet hvert eneste år etter hvor mye renteinntekter du har tjent opp i det aktuelle året.

Next

Månedlig fondssparing

sparekalkulator fond

Allikevel er det en liten differanse mellom nominell og effektiv rente. Forventet årlig meravkastning er det du forventer at aksjemarkedet skal gi i ekstra avkastning i forhold til risikofri rente. Om aksjefondkalkulatoren Kalkulatoren tar hensyn til de spesielle skattereglene som gjelder for aksjefond. Du tåler at verdien svinger underveis. Økningen på 120 kroner er altså på grunn av rentes rente-effekten gjennom året. Rentesrente effekten gjør at selv små beløp vokser seg store over tid. Hvor stor aksjeandel som kan passe deg er avhengig av din risikoprofil og sparehorisont.

Next

Sparing i fond

sparekalkulator fond

Kalkulatoren beregner hva lønnsomheten etter skatt er, og hva du må ha før skatt for å tilsvare denne avkastningen. Kalkulatoren beregner hvor mye du må spare for å nå en gitt egenkapitalprosent til boligkjøp. Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. For fond som har en fordeling mellom 20 og 80 prosent, vil man skattlegges ut ifra en fordeling av aksjeutbytte og renteinntekt. Øverst på avkastningsskalaen finner du aksjefond hvor porteføljen kun består av aksjer. Her finner du en oversikt over alle kalkulatorene på Smarte Penger. Kalkulatoren viser hvilken betydning de forskjellige kostnadskomponentene i et fond har.

Next